มาตรฐานการบัญชี / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.  (Text) (Text)

สภาวิชาชีพบัญชี
Call no.: 551/23 2550Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2550-Edition: ปรับปรุง 2550Description: เล่มSubject(s): การบัญชี -- มาตรฐาน -- ไทย
Incomplete contents:ล. 25. งบกระแสเงินสด -- ล. 29. สัญญาเช่า -- ล. 31. สินค้าคงเหลือ -- ล. 33. ต้นทุนการกู้ยืม -- ล. 35. การนำเสนองบการเงิน -- ล. 36. การด้อยค่าของสินทรัพย์ -- ล. 39. นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด -- ล. 41. งบการเงินระหว่างกาล -- ล. 43. การรวมธุรกิจ -- ล. 44. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ -- ล. 45. เงินลงทุนในบริษัทร่วม -- ล. 46. ส่วนได้เสียในการร่วมค้า -- ล. 49. สัญญาก่อสร้าง -- ล. 51. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -- ล. 54. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 25 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011976942
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 25 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011976959
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 33 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011977148
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 33 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011977155
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 35 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011977247
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 35 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011977254
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 39 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011977346
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 39 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011977353
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 41 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011977445
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 41 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011977452
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 44 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011977544
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 44 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011977551
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 45 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011977643
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 45 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011977650
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 46 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011977742
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 46 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011977759
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 49 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011977841
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 49 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011977858
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 25. งบกระแสเงินสด -- ล. 29. สัญญาเช่า -- ล. 31. สินค้าคงเหลือ -- ล. 33. ต้นทุนการกู้ยืม -- ล. 35. การนำเสนองบการเงิน -- ล. 36. การด้อยค่าของสินทรัพย์ -- ล. 39. นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด -- ล. 41. งบการเงินระหว่างกาล -- ล. 43. การรวมธุรกิจ -- ล. 44. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ -- ล. 45. เงินลงทุนในบริษัทร่วม -- ล. 46. ส่วนได้เสียในการร่วมค้า -- ล. 49. สัญญาก่อสร้าง -- ล. 51. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -- ล. 54. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544