เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย / โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย.  (Continuing resource) (Continuing resource)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
Call no.: DS802 .ก644Call no.: CDG .ก643173ก64Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550-Description: เล่ม : ภาพประกอบ; ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: ปี 2550 ซีดี-รอมมีเนื้อหาเฉพาะเล่ม 1-2 แต่จำนวนบทความไม่เท่ากัน.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: ครั้งที่ 1 (2550)-.Subject(s): ญี่ปุ่น -- การประชุมญี่ปุ่น -- การศึกษาและการสอน -- ไทย -- การประชุมLOC classification: DS802 | .ก644
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก643173ก64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ห้ามยืม 31379012437704
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012551736
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012534443
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011220309
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012551751
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012534476
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011220317
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012437654
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012132388
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012132396
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012534450
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012534484
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012132404
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012528551
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011972446
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012528585
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011972495
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012437613
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011583110
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2553 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014552518
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014663802
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012667490
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012667508
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011583144
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012534468
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011583136
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012528577
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012528593
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012528601
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012437639
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials CDG .ก643173ก64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ห้ามยืม 31379012437696
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012015286
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012015294
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS802 .ก644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012437647
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2550 ซีดี-รอมมีเนื้อหาเฉพาะเล่ม 1-2 แต่จำนวนบทความไม่เท่ากัน.

ครั้งที่ 1 (2550) [ล. 1] สังคมศาสตร์ [ล. 2] มนุษยศาสตร์ [ล. 3]บทคัดย่อ.

ครั้งที่ 2 (2551) [ล. 1] สังคมศาสตร์ [ล. 2] ภาษาศาสตร์.

ครั้งที่ 3 (2553) [ล. 1] สังคมศาสตร์

ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544