หน่วยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / ผู้จัดทำ สมฤดี ธัญญสิริ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

สมฤดี ธัญญสิริ
Call no.: KPT2860 .ห354Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2551Description: 74, 23 หน้าISBN: 9789741384587Subject(s): ส่วนราชการ -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2860 | .ห354
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2860 .ห354 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012036282
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2860 .ห354 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012245016
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2860 .ห354 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012036274
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2860 .ห354 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012036266
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2840 .อ372 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : KPT2860.ก28 2545ก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ; พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ; บทความ : เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ โดย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม). KPT2860.ก49 2547 รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT2860 .ห354 หน่วยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / KPT2877.ก28 2543 องค์การมหาชน : KPT2877.ก28 2543 องค์การมหาชน : KPT2877.ก28 2543 ล. 1 องค์การมหาชน :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544