บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง พ.ศ. 2545-2548 / คณะทำงาน บุญชัย สิงห์โต ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

บุญชัย สิงห์โต
Call no.: KPT2977 .บ356Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2550Description: ก-ค, 158, 48 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- วินัย -- คดีกฎหมายปกครอง -- ไทย -- คดีคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT2977 | .บ356
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2977 .บ356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012130655
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2977 .บ356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012130663
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2977 .บ356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012130598
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2977 .บ356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012130606
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2977 .บ356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012245024
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2977 .บ356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012245032
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2977 .บ356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012130614
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2977 .บ356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012130622
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2970.ก352551 ป46 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญและคำอธิบายรายมาตรา / KPT2970.ก352551 ป46 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญและคำอธิบายรายมาตรา / KPT2977 .บ356 บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : KPT2977 .บ356 บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : KPT2978.4 .ร63 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 พร้อมคำอธิบายและคำถาม-คำตอบ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2547. KPT3025 .ค336 คนต่างด้าวในประเทศไทยคือใครบ้าง? มีจำนวนเท่าไร? ระบบฐานข้อมูลแบบไหนคือคำตอบ? / KPT3025 .ค349 คนไร้รัฐไร้สัญชาติในรัฐไทย : เรื่องเล่าของเส้นทางสู่การมี "ตัวตน" บนแผ่นดินนี้ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544