รวมกฎหมายประจำปี / ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (Continuing resource) (Continuing resource)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกฏหมาย
Call no.: KPT12 .ท94Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2540-Description: เล่มNotes: ปี 2544 จัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.; ปี 2547- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.; ปี 2550- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.; ปี 2558- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2539-.Subject(s): กฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT12 | .ท94
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2541 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012366218
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2541 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012366234
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012390424
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012390671
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014469994
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014472675
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014472683
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014470042
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014470059
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014470224
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014470232
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012356680
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012357092
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379008464050
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379015374250
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379008464068
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379015374276
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379015374292
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012356672
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2007 508426 V. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012141231
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2007 508426 V. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012388071
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 1999 508426 V. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012366242
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 1999 508426 V. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012366259
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2006 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012390663
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2007 508426 V. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012375144
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2009 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014469952
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2010 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014472642
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2011 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014470018
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2013 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014470190
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379015374243
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379015374268
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT12 .ท94 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379015374284
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2544 จัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

ปี 2547- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

ปี 2550- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

ปี 2558- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544