มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

รวมกฎหมายประจำปี / ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

By: ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
Contributor(s): สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกฏหมาย.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceCall no.: KPT12 .ท94Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2540-Description: เล่ม.Notes: ปี 2544 จัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.; ปี 2547- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.; ปี 2550- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.; ปี 2558- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2539-.Subject(s): กฎหมาย -- ไทย
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2015-07 (Thai) | New Books 2016-06 (Thai)
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 1998 508426 V. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012366218
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 1998 508426 V. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012366234
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2005 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012390424
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2006 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012390671
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2009 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014469994
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2010 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014472675
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2010 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014472683
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2011 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014470042
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2011 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014470059
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2013 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014470224
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2013 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014470232
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2003 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012356680
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2005 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012357092
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT12 .ท94 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 Not for loan 31379008464050
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT12 .ท94 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 Not for loan 31379015374250
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT12 .ท94 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 Not for loan 31379008464068
Reference Reference Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
Reference Stacks
Reference Books KPT12 .ท94 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014623723
Reference Reference Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
Reference Stacks
Reference Books KPT12 .ท94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014623731
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2003 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012356672
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2005 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012390416
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2006 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012617354
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2006 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012617362
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2009 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014469978
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2009 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014469986
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2010 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014472659
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2010 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014472667
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2011 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014470026
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2011 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014470034
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2013 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014470208
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2013 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014470216
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2010 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014797808
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2009 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014797790
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2007 508426 V. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012141231
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2007 508426 V. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012388071
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 1998 508426 V. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Book Bank Processing 31379012365434
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 1998 508426 V. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Book Bank Processing 31379012366226
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 1999 508426 V. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012366242
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 1999 508426 V. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012366259
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2006 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012390663
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2007 508426 V. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379012375144
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2009 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014469952
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2010 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014472642
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2011 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014470018
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2013 508426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for loan 31379014470190
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books KPT12 .ท94 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 Not for loan 31379015374243
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books KPT12 .ท94 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 Not for loan 31379015374268
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books KPT12 .ท94 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 Not for loan 31379015374284
Total holds: 0

ปี 2544 จัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

ปี 2547- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

ปี 2550- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

ปี 2558- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305