การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ / ผู้เขียน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.  (Text) (Text)

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
Call no.: JQ1745 .ว623 2550Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2550Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 321 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744140296Subject(s): ส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการLOC classification: JQ1745 | .ว623 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ว623 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011985802
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ว623 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011985729
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ว623 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011985737
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ว623 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011985794
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ว623 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011985760
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ว623 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011985778
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ว623 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011985786
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745 .ว623 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011985745
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745 .ว623 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011985752
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ว623 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013626529
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .ร624 รัฐศาสตร์-การเมือง : รวมบทความวิชาการทางรัฐศาสตร์ / JQ1745 .ร624 รัฐศาสตร์-การเมือง : รวมบทความวิชาการทางรัฐศาสตร์ / JQ1745 .ว623 การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมูญและหน่วยงานของรัฐ = Management administration and development administration of organs under the Constitution and state agencies / JQ1745 .ว623 2550 การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ / JQ1745 .ว623 2550 การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ / JQ1745 .ว625 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) และรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ = JQ1745 .ว625 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) และรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544