ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 10 ปี หลังการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น.  (Text) (Text)

บัญญัติ สุรการวิทย์
สุวินัย ภรณวลัย | บัณฑิตย์ ธรรมตรีรัตน์ | สุธี ประศาสน์เศรษฐ | อนุช อาภาภิรม, 2483- | อรทัย ศรีสันติสุข
Call no.: HC462.9 .บ58Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น และ สถาบันญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Description: 181 หน้า. ภาพประกอบ. ตารางSubject(s): ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศLOC classification: HC462.9 | .บ58
Contents:เศรษฐกิจญี่ปุ่นและระบบทุนนิยมโลกในทศวรรษ 1980 โดย สุวินัย ภรณีวลัย.- 10 ปีของการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น: ภาพพจน์ที่เปลี่ยนแปลง โดย บัณฑิต ธรรมตรีรัตน์ และคนอื่น ๆ.- การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น:ลักษณะและกลไกแห่งการพึ่งพา โดย สุธี ประศาสน์เศรษฐ.- อิทธิพลทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นต่อไทย โดย อนุช อาภาภิรม.- การ์ตูนญี่ปุ่นกับเด็กไทยจากมดเอ็กซ์สู่แมวโดเรมอน โดย อรทัย ศรีสันติสุข.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC462.9 .บ58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379003735488
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC462.9 .บ58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379003735462
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC462.9 .บ58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004663309
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC462.9 .บ58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004663283
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC462.9 .บ58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004663267
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HC462.9 .บ58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379005680781
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC462.9 .บ58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379005680930
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/126157 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379003735454
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/131448 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379003735447
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/93071 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005680971
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/87341 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379001694802
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/94082 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379001690784
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/174176 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004663234
รายการจองทั้งหมด: 0

เศรษฐกิจญี่ปุ่นและระบบทุนนิยมโลกในทศวรรษ 1980 โดย สุวินัย ภรณีวลัย.- 10 ปีของการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น: ภาพพจน์ที่เปลี่ยนแปลง โดย บัณฑิต ธรรมตรีรัตน์ และคนอื่น ๆ.- การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น:ลักษณะและกลไกแห่งการพึ่งพา โดย สุธี ประศาสน์เศรษฐ.- อิทธิพลทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นต่อไทย โดย อนุช อาภาภิรม.- การ์ตูนญี่ปุ่นกับเด็กไทยจากมดเอ็กซ์สู่แมวโดเรมอน โดย อรทัย ศรีสันติสุข.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544