เครือข่าย : นวัตกรรมการทำงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น / วีระศักดิ์ เครือเทพ.  (Text) (Text)

วีระศักดิ์ เครือเทพ
Call no.: JS78 .ว64Series: หนังสือชุดนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นPublication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 232 หน้า : ภาพประกอบNotes: ชื่อเรื่องรองหลังหน้าปกใน: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวระนาบเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ.ISBN: 9789747512359Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองเครือข่ายทางสังคมสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: JS78 | .ว64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS78 .ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012302163
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS78 .ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012331600
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner JS78 .ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008480080
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS78 .ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/01/2022 31379012058757
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner JS78 .ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012058740
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner JS78 .ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012058765
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner JS78 .ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012058773
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS78 .ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2019 31379012058815
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS78 .ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012058799
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS78 .ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012058781
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS78 .ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012058807
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JS78 .พ62 แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ในยุคโลกาภิวัตน์ / JS78 .ว56 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ : JS78 .ว56 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ : JS78 .ว64 เครือข่าย : JS78 .อ73 การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ : บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้ว / JS78 .อ73 การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ : บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้ว / JS78 .อ756 2554 วิเคราะห์การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ = Comparative local governments analysis /

ชื่อเรื่องรองหลังหน้าปกใน: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวระนาบเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544