สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แนวคำถาม.  (Text) (Text)

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
Call no.: KPT2732 .ส473Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2550Description: 103 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789747849446Other title: พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [Portion of title] | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [Portion of title] | พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 [Portion of title]Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยความรับผิดของราชการ -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยศาลปกครอง -- ไทยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2732 | .ส473
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2732 .ส473 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012041167
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2732 .ส473 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012041100
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2732 .ส473 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012041118

วส 301(วส201)

Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2732 .ส473 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012041126
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2732 .ส473 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012041134
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2732 .ส66 คู่มือเตรียมสอบพนักงานคดีปกครอง 3 / KPT2732 .ส75 การกระทำของรัฐบาล = Act of government / KPT2732 .ส473 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แนวคำถาม. KPT2732 .ส473 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แนวคำถาม. KPT2732 .ส638 2555 คู่มือปฏิบัติราชการทางปกครอง : KPT2732 .ส638 2555 คู่มือปฏิบัติราชการทางปกครอง : KPT2732 .ส638 2556 คู่มือปฏิบัติราชการทางปกครอง :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544