คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร / มานิตย์ จุมปา.  (Text) (Text)

มานิตย์ จุมปา
Call no.: JQ1746.ฮ1 ม63 2551Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงDescription: (28), 458 หน้าNotes: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง ชื่อเรื่อง: คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 2, ว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร.ISBN: 9789740320753Subject(s): ระบบราชการ -- ไทยการบริหารรัฐกิจ -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: JQ1746.ฮ1 | ม63 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012040300
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012040318
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379012302312
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012040227
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012040235
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012282381
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379012282399
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 ยืมออก 31/08/2018 31379012405735
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012405743
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012040219
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012040276
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012040284
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012040292
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012040243
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012040250
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012040268
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง ชื่อเรื่อง: คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 2, ว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544