ตารางความแตกต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับพุทธศักราช 2550 พร้อมเหตุผลโดยสังเขป / ผู้จัดทำ นาถะ ดวงวิชัย.  (Text) (Text)

นาถะ ดวงวิชัย
Call no.: KPT2064.5254.ฮ9 น636Publication: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551Description: 8, 381 หน้าISBN: 9789749614525Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2064.5254.ฮ9 | น636
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 น636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012575438
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 น636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012020674
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 น636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012020682
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 น636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012575420
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2064.5254.ฮ8 2549 ประมวลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. KPT2064.5254.ฮ8 2549 ประมวลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. KPT2064.5254.ฮ8 2549 ประมวลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. KPT2064.5254.ฮ9 น636 ตารางความแตกต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับพุทธศักราช 2550 พร้อมเหตุผลโดยสังเขป / KPT2064.5254.ฮ9 ว64 วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ = [An analytical and comparative study of Thai constitution (B.E.2540) and other Thai significant constitution] / KPT2064.5254.ฮ9 ว64 วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ = [An analytical and comparative study of Thai constitution (B.E.2540) and other Thai significant constitution] / KPT2064.5254.ฮ9 ว64 วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ = [An analytical and comparative study of Thai constitution (B.E.2540) and other Thai significant constitution] /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544