คุณค่าบรรพตุลาการ : นิติศาสตร์เสวนา / บรรณาธิการ สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

นิติศาสตร์เสวนาเรื่อง "คุณค่าบรรพตุลาการ" (2551 : กรุงเทพฯ)
สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
Call no.: KPT1610.ก67 น63Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551Description: ก-ซ, 230 หน้า : ภาพประกอบNotes: เสวนาวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม.; ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ บรรพตุลาการผู้ทรงความรู้คู่คุณธรรม.ISBN: 9789749861813Subject(s): ผู้พิพากษา -- ไทย -- การประชุมLOC classification: KPT1610.ก67 | น63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1610.ก67 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013087557
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1610.ก67 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012028537
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1610.ก67 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012028545
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1600 .อ622 2554 การสร้างและพัฒนา "ฅน" ยุติธรรม / KPT1604.ก28 2540 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 พร้อมกฎกระทรวง ประกาศคณะอนุกรรมการตุลาการ / KPT1604 .บ633 การพัฒนาข้าราชการตุลาการในบริบทรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน / KPT1610.ก67 น63 คุณค่าบรรพตุลาการ : KPT1610 .ก963 กฎหมายตราสามดวง : KPT1610 .ข57 2558 ล. 1 ข้อสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ ประจำปี พ.ศ. 2558 / KPT1610 .ข57 2558 ล. 2 ข้อสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ ประจำปี พ.ศ. 2558 /

เสวนาวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ บรรพตุลาการผู้ทรงความรู้คู่คุณธรรม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544