การพัฒนาระบบนวัตกรรมของวิสาหกิจไทย : บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ / รายงานวิเคราะห์ [และ] หัวหน้าโครงการ ธนพล วีราสา ; นุจรินทร์ รัชชุกูล, ทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูลย์ นักวิจัย ; บรรณาธิการ วันทนีย์ จองคำ.  (Text) (Text)

ธนพล วีราสา
นุจรินทร์ รัชชุกูล | ทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูลย์ | วันทนีย์ จองคำ | สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม | การสัมมนาเรื่อง "ระบบสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในวิสาหกิจไทย" (2545 : กรุงเทพฯ)
Call no.: HC445.ฮ9ท7 ธ334Publication: ปทุมธานี : สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม, 2545Description: 104 หน้า : ภาพประกอบNotes: รายงานประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในวิสาหกิจไทย" จัดโดย กองทุนพัฒนานวัตกรรม และอื่นๆ วันที่ 30 กันยายน 2545 ณ ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมสยามซีตี กรุงเทพฯ; พร้อมด้วยภาคผนวก: สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในวิสาหกิจไทย"ISBN: 9742293228Other title: รายงานศึกษาด้านนโยบายนวัตกรรม [Cover title]Subject(s): นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- ไทยรัฐวิสาหกิจ -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- ไทยLOC classification: HC445.ฮ9ท7 | ธ334
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ไม่มีรายการทางกายภาพสำหรับระเบียนนี้
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HC445.ฮ9ท4 ร65 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบองค์กรบริหารการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทย / HC445.ฮ9ท4 ร65 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบองค์กรบริหารการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทย / HC445.ฮ9ท7 ท94 สถานภาพของการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศไทย และศักยภาพในการพัฒนา : HC445.ฮ9ท7 ธ334 การพัฒนาระบบนวัตกรรมของวิสาหกิจไทย : HC445.ฮ9ท7 พ63 เทคโน-ธุรกิจ = HC445.ฮ9ท7 พ64 เทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์ / HC445.ฮ9ท7 พ635 นวัตกรรม : กุญแจสู่ความสำเร็จของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 = Innovation : the key to Thailand's success in the 21st century /

รายงานประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในวิสาหกิจไทย" จัดโดย กองทุนพัฒนานวัตกรรม และอื่นๆ วันที่ 30 กันยายน 2545 ณ ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมสยามซีตี กรุงเทพฯ

พร้อมด้วยภาคผนวก: สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในวิสาหกิจไทย"

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544