อาณาบริเวณชายแดนไทย = Perspectives on Thai-border area / ขจิต จิตตเสวี เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

ขจิต จิตตเสวี
สุรชาติ บำรุงสุข
Call no.: 016/2552Series: จุลสารความมั่นคงศึกษา: ฉบับที่ 37.Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 39 หน้า : ภาพประกอบOther title: Perspectives on Thai-border area [Parallel title]Subject(s): ไทย -- เขตแดนไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC 2008 510985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014897673
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC 2008 510985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014897681
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Charnvit Kasetsiri Room DOC 2008 510985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015506331
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter 016/2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012049152
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter 016/2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012049160
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter 016/2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012049178
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2008 510985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014897632
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2008 510985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014897640
Document Document Thammasat Library, Pattaya Campus
Documents Circulation Counter DOC 2008 510985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014897657
Document Document Thammasat Library, Pattaya Campus
Documents Circulation Counter DOC 2008 510985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014897665
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC 2007 712165 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง / DOC 2008 509836 ประเทศไทย 2551 : DOC 2008 510985 อาณาบริเวณชายแดนไทย = DOC 2008 510985 อาณาบริเวณชายแดนไทย = DOC 2008 513906 ฮีตสิบสอง : DOC 2008 516127 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). DOC 2008 516130 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544