ปัญหาข้อกฏหมายเกี่ยวกับการใช้เซลล์ต้นกำเนิด = Legal problem on stem cell research / โดย ปกรณ์ ศรีเตียเพชร.  (Text) (Text)

ปกรณ์ ศรีเตียเพชร, 2525-
Call no.: K3611.พ5 ป243Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Description: 5, 81 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Other title: Legal problem on stem cell research [Parallel title]Subject(s): เซลล์ต้นกำเนิด -- วิจัย -- กฏหมายและระเบียบข้อบังคับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ -- กฏหมายและระเบียบข้อบังคับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดLOC classification: K3611.พ5 | ป243
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3611.พ5 ป243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012162781
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3611.พ5 ป243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012045911
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3611.พ5 ป243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008415672
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3611.พ5 ป243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012045895
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3611.พ5 ป243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012045903
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
K3611.ท72 พ644 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.-- / K3611.ท72 อ636 ปัญหากฎหมายและจริยธรรมกับการคุ้มครองชีวิตอันเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ = K3611.ป7 ส64 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ / K3611.พ5 ป243 ปัญหาข้อกฏหมายเกี่ยวกับการใช้เซลล์ต้นกำเนิด = K3611.ย63 ต64 2561 ปัญหาความยินยอมในการเข้าร่วมธนาคารชีวภาพ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / K3626 .ศ463 ความปลอดภัยด้านอาหารกับกฎเกณฑ์ของ WTO = K3626 .ศ465 การใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช :

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544