อนุสัญญาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายซากเรือ = Wreck removal convention / โดย ธวัชชัย ถนอมพงศ์สานต์.  (Text) (Text)

ธวัชชัย ถนอมพงศ์สานต์
Call no.: K1188.ค5 ธ562Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Description: 6, 135 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Other title: Wreck removal convention [Parallel title]Subject(s): ซากเรือ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับซากเรือ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: K1188.ค5 | ธ562
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1188.ค5 ธ562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012162765
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1188.ค5 ธ562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012046018
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1188.ค5 ธ562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012046026
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
K1188.ก6 ผ98 คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศพร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / K1188.ก6 ผ98 คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศพร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / K1188.ก6 ผ98 คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศพร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / K1188.ค5 ธ562 อนุสัญญาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายซากเรือ = K1188.ก6 ผ98 2540 คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือ (Arrest of seagoing ships) ตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศ พร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / K1196.ก35 อ37 อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 / K1196.ก35 อ37 อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544