ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น = Tortious liability arising from an infringement of a statutory provision intended for the protection of others / โดย ดรุพร ปิงสุทธิวงศ์ี.  (Text) (Text)

ดรุพร ปิงสุทธิวงศ์ี, 2519-
Call no.: KPT839 .ด463Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Description: 7, 161 แผ่นOther title: Tortious liability arising from an infringement of a statutory provision intended for the protection of others [Parallel title]Subject(s): ละเมิด -- ไทยความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT839 | .ด463Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT839 .ด463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012066727
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT839 .ก964 หลักเกณฑ์การดำเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = KPT839 .ฉ74 ความรับผิดเพื่อละเมิดของครูบาอาจารย์ = KPT839 .ฉ74 ความรับผิดเพื่อละเมิดของครูบาอาจารย์ = KPT839 .ด463 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น = KPT839 .ด463 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น = KPT839 .ส43 เหตุสุดวิสัยในทางแพ่ง : KPT839 .ส43 เหตุสุดวิสัยในทางแพ่ง :

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544