สถานะบุคคลตามกฎหมายไทยของวิสาหกิจข้ามชาติที่มีทุนต่างด้าวเข้มข้น : กรณีศึกษาบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Legal status under Thai laws of multinational enterprise which has majority of its capital shares held by foreigners : the case of LG Electronics (Thailand) Co., Ltd. / โดย จุฬาวุฒิ คณารักษ์.  (Text) (Text)

จุฬาวุฒิ คณารักษ์, 2520-
Call no.: KPT1051 .จ756Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Description: 17, 165 แผ่นOther title: Legal status under Thai laws of multinational enterprise which has majority of its capital shares held by foreigners : the case of LG Electronics (Thailand) Co., Ltd [Parallel title]Subject(s): บริษัทแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)บรรษัทข้ามชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยนิติบุคคล -- ไทยLOC classification: KPT1051 | .จ756Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT1051 .จ756 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012066362
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1050 .ร64 2464 หนังสือพิมพ์หมอกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดสินใช้ / KPT1050 .ส56 2550 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 / KPT1050 .ส56 2550 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 / KPT1051 .จ756 สถานะบุคคลตามกฎหมายไทยของวิสาหกิจข้ามชาติที่มีทุนต่างด้าวเข้มข้น : กรณีศึกษาบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Legal status under Thai laws of multinational enterprise which has majority of its capital shares held by foreigners : the case of LG Electronics (Thailand) Co., Ltd. / KPT1051 .จ756 สถานะบุคคลตามกฎหมายไทยของวิสาหกิจข้ามชาติที่มีทุนต่างด้าวเข้มข้น : กรณีศึกษาบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Legal status under Thai laws of multinational enterprise which has majority of its capital shares held by foreigners : the case of LG Electronics (Thailand) Co., Ltd. / KPT1051 .ว63 สถานภาพทางกฎหมายของวิสาหกิจข้ามชาติในประเทศไทย = KPT1051 .ว63 สถานภาพทางกฎหมายของวิสาหกิจข้ามชาติในประเทศไทย =

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544