เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ = Freedom of peaceful assemble and without having weapon / โดย วารุณี วัฒนประดิษฐ.  (Text) (Text)

วารุณี วัฒนประดิษฐ
Call no.: KPT2483 .ว647Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Description: 6, 148 แผ่นOther title: Freedom of peaceful assemble and without having weapon [Parallel title]Subject(s): เสรีภาพในการชุมนุม -- ไทยสิทธิพลเมือง -- ไทยเสรีภาพในการชุมนุมLOC classification: KPT2483 | .ว647Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2483 .ว647 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ยืมออก 05/05/2021 31379012067204
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2483 .ป63 2560 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : KPT2483 .ร633 ทัศนะของลูกจ้างต่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 / KPT2483 .ร647 2562 รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้องคดี / KPT2483 .ว647 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ = Freedom of peaceful assemble and without having weapon / KPT2483 .ส736 2559 กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ/ KPT2484 .จ464 กระบวนการของฝ่ายตุลาการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ถูกละเมิดโดยบทบัญญัติแห่งกฏหมาย : KPT2484 .ส745 บทบาทของทนายความในขั้นตอนการจับกุมและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ = Lawyers' roles in arrest and investigation stages /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544