ที่ระลึกงานฉลอง 5 รอบ ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ 15 กันยายน 2530.  (Text) (Text)

Call no.: HD30 .ท6Publication: กรุงเทพฯ, บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2530Description: 242 หน้า. ภาพประกอบ. ตารางNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): ธุรกิจการจัดการอุตสาหกรรมLOC classification: HD30 | .ท6
Contents:หลักการทำและการใช้งบประมาณ โดย ณรงค์ ลือสกุล.- สัญญาณเตือนภัยสำหรับผู้บริหารธุรกิจ โดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ.- คอมพิวเตอร์กับงานบริหาร โดย ศิริพร สาเกทอง.- การพัฒนาระบบงานซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติข้อมูล โดย กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD30 .ท6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009757056
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD30 .ท6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000610023
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD30 .ท6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000298704
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HD30.42.ท9 บ33 บทบาทของการวิจัยและพัฒนาที่มีต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนไทย : รายงานผลการวิจัย / HD30.42.ท9 บ33 บทบาทของการวิจัยและพัฒนาที่มีต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนไทย : รายงานผลการวิจัย / HD30.42.ท9 ส73 MBA แห่งไหนโดนใจคุณ : HD30 .ท6 ที่ระลึกงานฉลอง 5 รอบ ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ 15 กันยายน 2530. HD30.15 .ก14 2543 รู้เฟื่องเรื่องศัพท์การบริหารธุรกิจ/การบริหารรัฐกิจ / HD30.15 .ก14 2543 รู้เฟื่องเรื่องศัพท์การบริหารธุรกิจ/การบริหารรัฐกิจ / HD30.15 .ว63 2547 อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่ =

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

หลักการทำและการใช้งบประมาณ โดย ณรงค์ ลือสกุล.- สัญญาณเตือนภัยสำหรับผู้บริหารธุรกิจ โดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ.- คอมพิวเตอร์กับงานบริหาร โดย ศิริพร สาเกทอง.- การพัฒนาระบบงานซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติข้อมูล โดย กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544