รายงานประเมินผลการปฏิบัติของไทยตามพันธกรณีการเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย ; ผู้แปล กลุ่มงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สำนักบริหารกลาง = Assessing Thailand's compliance with the obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and in relations with the Constitution / by the National Human Rights Commission of Thailand ; translator, International Human Rights Affairs Units.  (Text) (Text)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | Thailand. National Human Rights Commission | กลุ่มงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ | International Human Rights Affairs Units
Call no.: KPT2460 .ร642 2549Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549 [2006]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ฉ, 30, xxxx หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9749454286Other title: ชื่อเหนือชื่อเรื่องที่ปกนอก: การสานสร้างสภาวะสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในสังคมไทย | รายงานการประเมินผลการปฏิบัติของไทยตามพันธกรณีการเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 [Cover title]Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยCivil rights -- Thailandสิทธิทางการเมือง -- ไทยPolitical rights -- ThailandLOC classification: KPT2460 | .ร642 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ร642 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014262977
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ร642 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012082807
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .ร633 รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / KPT2460 .ร633 รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / KPT2460 .ร633 รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / KPT2460 .ร642 2549 รายงานประเมินผลการปฏิบัติของไทยตามพันธกรณีการเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT2460 .ล62 ปฏิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาชาติไทย : ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / KPT2460 .ล62 ปฏิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาชาติไทย : ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / KPT2460 .ว43 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544