ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินการศูนย์บริการร่วม (service link) : กรณีศึกษาต้นแบบอันเป็นเลิศ (best practices) : ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานและศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม / โดย พบสุข ช่ำชอง.  (Text) (Text)

พบสุข ช่ำชอง
Call no.: JQ1745 .พ357Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Description: 7, 142 แผ่น : ภาพประกอบNotes: ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): การบริหารรัฐกิจ -- ไทยระบบราชการ -- ไทยความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ -- ไทยLOC classification: JQ1745 | .พ357
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ357 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012370103
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .พ95 สังคมการเมืองและการปกครองของไทย JQ1745 .พ95 2527 สังคมการเมืองและการปกครองของไทย JQ1745 .พ95 2527 สังคมการเมืองและการปกครองของไทย JQ1745 .พ357 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินการศูนย์บริการร่วม (service link) : JQ1745 .พ462 การเมืองการบริหารและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า : JQ1745 .พ462 การเมืองการบริหารและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า : JQ1745 .พ463 5 ปีของการปฎิรูปการเมืองตามรัฐธรรมฉบับใหม่ = [Five years of political reform under the new constitution] : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2545 /

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544