คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง / มานิตย์ จุมปา.  (Text) (Text)

มานิตย์ จุมปา
Call no.: KPT2735 .ม63 2551Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551-Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงDescription: เล่มNotes: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง ชื่อเรื่อง: คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 3, ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ 1; คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 4, ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ 2; คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 5, ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ 3.ISBN: 9789740321071 (ล. 1); 9789740321408 (ล. 2)Subject(s): การกระทำในทางปกครอง -- ไทยการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทยการคุ้มครองข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยศาลปกครอง -- ไทยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2735 | .ม63 2551
Incomplete contents:ล. 1. การกระทำทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง -- ล. 2. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012302437
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012128071
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012128089
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012302304
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012128188
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012128196
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012127982
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012127990
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012128006
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012128097
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012128105
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012128113
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 9 ยืมออก 31/05/2022 31379012128063
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 7 ยืมออก 31/05/2022 31379012128154
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012128014
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012128022
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012128030
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012128121
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012128139
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012128147
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379014053251
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ม63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379014053178
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง ชื่อเรื่อง: คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 3, ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ 1; คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 4, ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ 2; คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 5, ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ 3.

ล. 1. การกระทำทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง -- ล. 2. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544