ปัญหากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย = The problems relating to the procedures of investigation of human rights violations by the National Human Rights Commission of Thailand / โดย ภิรมย์ ศรีประเสริฐ.  (Text) (Text)

ภิรมย์ ศรีประเสริฐ
Call no.: JC599.ท9 ภ644Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Description: 14, 269 แผ่นOther title: Problems relating to the procedures of investigation of human rights violations by the National Human Rights Commission of Thailand [Parallel title]Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยสิทธิมนุษยชน -- ไทยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติLOC classification: JC599.ท9 | ภ644Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks JC599.ท9 ภ644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012113669
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JC599.ท9 ผ835 2552 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) : JC599.ท9 ผ836 2558 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) / JC599.ท9 พ63 พันธมิตรแห่งความหวัง สู่ศตวรรษที่ 21 / JC599.ท9 ภ644 ปัญหากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย = JC599.ท9 ม56 ผลการอภิปรายเรื่องมนุษยธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / JC599.ท9 ร64 รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย / JC599.ท9 ร64 2544-46 รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544