คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 : บทบัญญัติทั่วไป / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.  (Text) (Text)

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
Call no.: K5018 .ก7 2551Publication: กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2551Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, (แก้ไขเพิ่มเติม)Description: (11), 988 หน้าISBN: 9740681670; 9789740681670Subject(s): กฎหมายอาญาLOC classification: K5018 | .ก7 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012314820

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379012314804

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379012314812

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012314796

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012304938

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379012150943

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012150950

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379012150968

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379008413701
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 20/06/2022 31379012150810
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ยืมออก 31/05/2022 31379012150836
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379012894078
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012894045
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012894110
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012894086
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012894136
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012894060
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012894052
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012150828
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012150901
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012150919
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012150927
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 ยืมออก 31/05/2022 31379012150935
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015993521
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014144472
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014144498
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014144464
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014144456
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014144480
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014144506
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012894128
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012150851
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012150869
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ก7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ยืมออก 31/05/2022 31379012150893
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544