คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว คำอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 การฟ้องร้องคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 คำพิพากษาฎีกาประกอบคำอธิบายถึง พ.ศ. 2550 และคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาว่าด้วยคดีแพ่งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ / สหัส สิงหวิริยะ.  (Text) (Text)

สหัส สิงหวิริยะ
Call no.: HF1382.6.ค4 ส45 2551Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: ก-ซ, 366 หน้าISBN: 9789744473547Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครอบครัว [Spine title]Subject(s): กฎหมายครอบครัว -- ไทยLOC classification: HF1382.6.ค4 | ส45 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ค4 ส45 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012151180
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ค4 ส45 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012151198
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF1382.6.ค4 ส45 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2022 31379012151107
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF1382.6.ค4 ส45 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 31/05/2022 31379012151115

วส 301 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ค4 ส45 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012151123
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ค4 ส45 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012151131
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ค4 ส45 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012151149
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544