ฮีตสิบสอง : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตบูร (พิพิธภัณฑ์พระธาตุพนม) และจิตรกรรมชุด "ฮีตสิบสอง" วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม = The Rattana Moli Sri Kotaboon arts and Culture Center (Phra That Phanom Reliquary Museum) and the Heetsibsong Twelve Traditions Phra That Phanom Temple, Nakhon Phanom Province / บรรณาธิการ อัครพงษ์ ค่ำคูณ.  (Text) (Text)

อัครพงษ์ ค่ำคูณ | งานสัมมนาวิชาการเรื่อง แม่น้ำโขง : ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมกับกระแสของความเปลี่ยนแปลง (2551 : นครพนม)
Call no.: DOC .ฮ6544Series: เอกสารวิชาการ (มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. โครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน) ; หมายเลขที่ 5/2551Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 48 หน้า : ภาพประกอบNotes: เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการเรื่อง แม่น้ำโขง : ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมกับกระแสของความเปลี่ยนแปลง วันที่ 24-25 มกราคม 2551 ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนมISBN: 9789741395316Other title: Rattana Moli Sri Kotaboon arts and Culture Center (Phra That Phanom Reliquary Museum) and the Heetsibsong Twelve Traditions Phra That Phanom Temple, Nakhon Phanom Province [Parallel title] | จิตรกรรมชุด "ฮีตสิบสอง" วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม [Running title]Subject(s): ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตบูรพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Charnvit Kasetsiri Room DOC 2008 513906 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015717748
Book Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Collection Puey Ungphakorn Corner DOC .ฮ6544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014010764
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC 2008 509836 ประเทศไทย 2551 : DOC 2008 510985 อาณาบริเวณชายแดนไทย = DOC 2008 510985 อาณาบริเวณชายแดนไทย = DOC 2008 513906 ฮีตสิบสอง : DOC 2008 516127 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). DOC 2008 516130 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD). DOC 2008 516130 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).

เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการเรื่อง แม่น้ำโขง : ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมกับกระแสของความเปลี่ยนแปลง วันที่ 24-25 มกราคม 2551 ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544