ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. -- : ผลการศึกษาการปรับปรุงวิธีการงบประมาณของไทยและการเปรียบเทียบวิธีการงบประมาณกับต่างประเทศ / โดย มานวิภา อินทรทัต, โชติชัย เจริญงาม, ประวิช สุขุม.  (Text) (Text)

มานวิภา อินทรทัต
โชติชัย เจริญงาม | ประวิช สุขุม
Call no.: KPT3528.ก46 ม635Series: เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา ; เล่มที่ 11Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 66 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9744490683Subject(s): งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยวิธีการงบประมาณ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีLOC classification: KPT3528.ก46 | ม635
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3528.ก46 ม635 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012126042
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3528.ก33 2548 รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน / KPT3528.ก33 2549 รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน / KPT3528.ก33 2549 รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน / KPT3528.ก46 ม635 ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. -- : KPT3528 .ก944 2555 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม / KPT3528 .ย247 2555 การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายและร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินในระบบกฎหมายไทย / KPT3528 .ร54 2552 รวมกฎหมายและระเบียบการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544