สรุปสาระสำคัญอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 = United Nation Convention against Corruption UNCAC : ฉบับผู้บริหาร / สำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. สำนักการต่างประเทศ
Call no.: K5261.ก42003 ส47Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551Description: 78, 43 หน้าNotes: แปลจาก: United Nations Convention Against Corruption.; มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (ค.ศ. 2003)การทุจริต -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศการติดสินบน -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศUnited Nations Convention Against Corruption (2003 October 31)Corruption -- Prevention -- International cooperationBribery -- Prevention -- International cooperationMisconduct in office -- Prevention -- International cooperationLOC classification: K5261.ก42003 | ส47
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5261.ก42003 ส47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012127420
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5261.ก42003 ส47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012127438
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5261.ก42003 ส47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012127446
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5261.ก42003 ส47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012127354
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5261.ก42003 ส47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012127362
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5261.ก42003 ส47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012127388
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5261.ก42003 ส47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012127396
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5261.ก42003 ส47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012127404
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks K5261.ก42003 ส47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012127412
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K5261.ก42003 ก64 2551 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : รายงานวิจัย / K5261.ก42003 ป64 พัฒนาการของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาในการอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 = K5261.ก42003 ส47 สรุปสาระสำคัญอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 = United Nation Convention against Corruption UNCAC : ฉบับผู้บริหาร / K5261.ก42003 ส47 สรุปสาระสำคัญอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 = United Nation Convention against Corruption UNCAC : ฉบับผู้บริหาร / K5261 .จ63 แนวทางในการตรวจสอบควบคุมการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐในความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการ / K5261 .ร54 รวมมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต / K5261 .ศ646 มาตรการระหว่างประเทศในการติดตามเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดประเภทที่ระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 2003 /

แปลจาก: United Nations Convention Against Corruption.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544