รัฐเก่า & สงครามใหม่ : กำเนิดสงครามก่อความไม่สงบใหม่ = Old states & new wars : the emergence of new insurgency / สุรชาติ บำรุงสุข.  (Text) (Text)

สุรชาติ บำรุงสุข
Call no.: DOC .ส74354ร633Series: จุลสารความมั่นคงศึกษา: ฉบับที่ 42.Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 41 หน้าOther title: Old states & new wars : the emergence of new insurgency [Parallel title]Subject(s): สงครามการก่อการร้าย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC .ส74354ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012134400
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC .ส74354ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012134418
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC .ส74354ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012134426
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2008 514261 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014897780
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC 2008 510985 อาณาบริเวณชายแดนไทย = DOC 2008 512401 รัฐกับพหุสังคมในอิหร่าน : DOC 2008 514258 วิกฤตมณฑลปัตตานี 2465 : บทเรียนสมัยรัชกาลที่ 6 = The Pattani crisis of 1922 : lessons learned from the King Rama VI period / DOC 2008 514261 รัฐเก่า & สงครามใหม่ : DOC 2008 516127 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). DOC 2008 518727 ปราสาทพระวิหาร : บริบทกฎหมายและการเมือง = The temple of Phra Viharn : legal & political perspectives / DOC 2008 519476 กรณีเขาพระวิหาร = The Mount Phra Viharn case /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544