ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ปรับปรุงจำนวนเงินในสัญญาซื้อขาย จำนวนเงินการกู้ยืม ความรับผิดชอบของเจ้าสำนักโรงแรมและอัตราค่าธรรมเนียม) / โดย ศรัณย์ งามอัครไพบูลย์.  (Text) (Text)

ศรัณย์ งามอัครไพบูลย์
Call no.: KPT874 .ศ463Series: เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา ; เล่มที่ 24Publication: นนทบุรี : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า, 2548Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 112 หน้าISBN: 9744491876Subject(s): ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ -- ไทยสัญญา -- ไทยค่าธรรมเนียม -- ไทยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์LOC classification: KPT874 | .ศ463
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .ศ463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012961984
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .ศ463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012272598
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ศ463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012140233
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ศ463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012272572
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT874 .พ44 รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ประเด็นสำคัญข้อพิพาทสัญญาซื้อขาย (ฉบับเตรียมพร้อมทุกอย่าง) / KPT874 .พ44 รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ประเด็นสำคัญข้อพิพาทสัญญาซื้อขาย (ฉบับเตรียมพร้อมทุกอย่าง) / KPT874 .ศ463 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ปรับปรุงจำนวนเงินในสัญญาซื้อขาย จำนวนเงินการกู้ยืม ความรับผิดชอบของเจ้าสำนักโรงแรมและอัตราค่าธรรมเนียม) / KPT874 .ศ463 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ปรับปรุงจำนวนเงินในสัญญาซื้อขาย จำนวนเงินการกู้ยืม ความรับผิดชอบของเจ้าสำนักโรงแรมและอัตราค่าธรรมเนียม) / KPT874 .ส446 2564 คดี ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 / KPT874 .อ734 กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายพระเครื่อง / KPT874 .อ734 กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายพระเครื่อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544