การจัดการสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ : กรณีศึกษาของตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด = Community welfare management in health by community participation : case study in Tha Som Sub-district, Khao Sming District, Trad Province / โดย ปิยาภรณ์ ขันเพชร.  (Text) (Text)

ปิยาภรณ์ ขันเพชร, 2525-
Call no.: HV400.55.ฮ9ต5 ป646Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Description: 9, 180 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Community welfare management in health by community participation : case study in Tha Som Sub-district, Khao Sming District, Trad Province [Parallel title]Subject(s): คณะกรรมการสวัสดิการชุมชน -- ไทย -- ตราดทุนทางสังคม (สังคมวิทยา) -- ไทย -- ตราดสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ -- ไทย -- ตราดLOC classification: HV400.55.ฮ9ต5 | ป646Dissertation note: วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Thammasat Library, Pattaya Campus
Theses Theses Stacks HV400.55.ฮ9ต5 ป646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012157609
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HV400.55.ฮ9ก4 ต335 2555 การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินแดง กรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์ / HV400.55.ฮ9ก4 น46 2553 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีต่อแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2555 / HV400.55.ฮ9ก27 ศ646 2553 แนวทางการเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาสังคมในกลุ่มเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง / HV400.55.ฮ9ต5 ป646 การจัดการสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ : HV400.55.ฮ9น2 ธ624 การใช้ทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม / HV400.55.ฮ9พ6 ก64 การศึกษาสถานการณ์ทางสังคมเมืองพัทยา : HV400.55.ฮ9พ6 ก64 การศึกษาสถานการณ์ทางสังคมเมืองพัทยา :

วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544