หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Call no.: DOC .ห4614 2551Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2551?]Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 72 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Other title: อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ [Portion of title] | อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ [Portion of title] | International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) [Portion of title]Subject(s): อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1965)Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)สิทธิมนุษยชนHuman rightsการกีดกันทางเชื้อชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับRace discrimination -- Law and legislation
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ห4614 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012312675
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ห4614 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012312683
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ห4614 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012312691
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ห4614 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012312709
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ห4614 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012312717
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ห4614 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012176104
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Charnvit Kasetsiri Room DOC 2008 516130 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015366975
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC 2008 516130 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014479407
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC .ห4614 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013007894
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC 2008 510985 อาณาบริเวณชายแดนไทย = DOC 2008 513906 ฮีตสิบสอง : DOC 2008 516127 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). DOC 2008 516130 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD). DOC 2008 516130 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD). DOC 2008 517544 เขตแดนไทย = DOC 2008 517546 การควบคุมชายแดน =

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544