บทบาทของทนายความในขั้นตอนการจับกุมและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ = Lawyers' roles in arrest and investigation stages / โดย สุรศิษฏ์ เหลืองอรัญนภา.  (Text) (Text)

สุรศิษฎ์ เหลืองอรัญนภา, 2503-
Call no.: KPT2484 .ส745Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Description: 7, 100 แผ่น : ภาพประกอบNotes: สารนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม)Other title: Lawyers' roles in arrest and investigation stages [Parallel title]Subject(s): สิทธิมนุษยชน -- ไทยวิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมาย -- ไทยการสอบสวนของตำรวจ -- ไทยทนายความ -- ไทยLOC classification: KPT2484 | .ส745
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2484 .ส745 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ยืมออก 05/05/2021 31379012174307
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2483 .ว647 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ = Freedom of peaceful assemble and without having weapon / KPT2483 .ส736 2559 กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ/ KPT2484 .จ464 กระบวนการของฝ่ายตุลาการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ถูกละเมิดโดยบทบัญญัติแห่งกฏหมาย : KPT2484 .ส745 บทบาทของทนายความในขั้นตอนการจับกุมและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ = Lawyers' roles in arrest and investigation stages / KPT2488.ก28 2538 พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. พรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 / KPT2488.ก28 2539 พระราชบัญญัติพรรคการเมือง (ฉบับที่ 1-2) พ.ศ. 2522-2538. KPT2488.ก28 2539 พระราชบัญญัติพรรคการเมือง (ฉบับที่ 1-2) พ.ศ. 2522-2538.

สารนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544