โครงการพัฒนาข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติเพื่อการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองดูแลคนพิการ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และคณะ.  (Text) (Text)

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-
Call no.: KPT3579 .ว657Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)Subject(s): การหักลดหย่อนภาษีเงินได้ -- ไทยLOC classification: KPT3579 | .ว657
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3579 .ว657 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012212263
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3550 .ส72 ย่อหลักกฎหมายภาษีอากร / KPT3552 .พ63 คำอธิบายอนุสัญญาภาษีซ้อน / KPT3558.ก48 ร52 รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2537) / KPT3579 .ว657 โครงการพัฒนาข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติเพื่อการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองดูแลคนพิการ : KPT3627 .ป46 คำอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประกอบด้วยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 / KPT3627 .ร54 รวมกฎหมายภาษีสรรพสามิต = [Excise tax laws] : รถยนต์ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ และแบตเตอรี่รถยนต์ / KPT3627 .ร54 รวมกฎหมายภาษีสรรพสามิต = [Excise tax laws] : รถยนต์ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ และแบตเตอรี่รถยนต์ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544