เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า / โดย ลาเคละ จะทอ.  (Text) (Text)

ลาเคละ จะทอ, 2513-
Call no.: KPT2450.ช32 ล627Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 152 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9789746723107Subject(s): สัญชาติ -- ไทยชาวล่าหู่ -- สตรี -- สิทธิพลเมือง -- ไทยชาวล่าหู่ -- สตรี -- ไทย -- ภาวะสังคมLOC classification: KPT2450.ช32 | ล627
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2007 517559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012344868
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2450.ช32 ล627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012315579
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2450.ช32 ล627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012302429
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2450.ช32 ล627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก 08/12/2020 31379012302411
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2450.ช32 ล627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012217635
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2450.ช32 ล627 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012357894
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2006 512480 รายงานประเมินผลการปฏิบัติของไทยตามพันธกรณีการเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / LAW KPT 2007 494002 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปิดฉากพรรคไทยรักไทย / LAW KPT 2007 507589 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550. LAW KPT 2007 517559 เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า / LAW KPT 2007 567336 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ. LAW KPT 2007 623490 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ / LAW KPT 2009 600446 รวมบทความพิเศษ และคำพิพากษาฎีกา ปี 2551 /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544