ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : ในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ตามโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมระหว่างคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนและสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม- 1 เมษายน [สะกดผิด] 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานกิจการยุติธรรม, สภานิติศึกษา.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 3 : โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมระหว่างคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนและสำนักงานกิจการยุติธรรม (ครั้งที่ 3 : 2551 : กรุงเทพฯ)
สำนักงานกิจการยุติธรรม | สภานิติศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Call no.: KPT1572.ก67 ค943Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2551]Description: 349 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Other title: ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : ในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ตามโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมระหว่างคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนและสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯSubject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประชุมกฎหมาย -- ไทย -- การประชุมLOC classification: KPT1572.ก67 | ค943
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ค943 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012263662
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ค943 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012218146
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ค943 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012263621
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ค943 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012263639
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1572.ก67 ก634 2554 การขับเคลื่อนพลังสังคมสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน : KPT1572.ก67 ก6338 2553 นิติรัฐและพลเมือง ทางออกประเทศไทย : รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 8 และการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 = The rule of law and citizen solutions for Thailand : the 8th National Symposium of Justice Administration and 7th National Congress of Law / KPT1572.ก67 ค943 ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : KPT1572.ก67 ค943 ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : KPT1572.ก67 ค943 ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : KPT1572.ก85 2538 ก64 คดีเชอรี่แอน : กระบวนการยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? / KPT1572.ก85 2538 ก64 คดีเชอรี่แอน : กระบวนการยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544