พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 1-11) พระพุทธศักราช 2457 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2551-2553 / สูตรไพศาล.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
สูตรไพศาล
Call no.: KPT2920.ก28 2551Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551Description: ก-ข, 129 หน้าISBN: 9789745205093Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกำนันและผู้ใหญ่บ้าน -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT2920.ก28 | 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012284197
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012284148
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012288149
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2920.ก28 2547 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 / KPT2920.ก28 2547ก พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุง พ.ศ. 2547. KPT2920.ก28 2547ข รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2546 / KPT2920.ก28 2551 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 1-11) พระพุทธศักราช 2457 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2551-2553 / KPT2920.ก28 2558 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT2920.ก49 2547 คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. KPT2920.ก49 2547 คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544