การรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมบัญชีกลางลงทะเบียนในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล = The campaign of the Comptroller General's Department for civil servants and permanent employees to register in the direct payment of the medical care system / โดย นิโลบล แวววับศรี.  (Text) (Text)

นิโลบล แวววับศรี
Call no.: JQ1746.ฮ13ส5 น794Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Description: 8, 90 แผ่น : ภาพประกอบNotes: ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.Other title: Campaign of the Comptroller General's Department for civil servants and permanent employees to register in the direct payment of the medical care system [Parallel title]Subject(s): ค่ารักษาพยาบาล -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีกรมบัญชีกลาง -- ข้าราชการและพนักงานLOC classification: JQ1746.ฮ13ส5 | น794
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ส5 น794 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012247483
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13ส5 น646 แนวทางการพัฒนาการบริหารกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา = JQ1746.ฮ13ส5 น646 แนวทางการพัฒนาการบริหารกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา = JQ1746.ฮ13ส5 น794 การรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมบัญชีกลางลงทะเบียนในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล = JQ1746.ฮ13ส5 น794 การรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมบัญชีกลางลงทะเบียนในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล = JQ1746.ฮ13ส5 ป36 สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : บนเส้นทางสู่สุขภาพ-ประสิทธิภาพ-เสมอภาค? / JQ1746.ฮ13ส5 ป36 สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : บนเส้นทางสู่สุขภาพ-ประสิทธิภาพ-เสมอภาค? / JQ1746.ฮ13ส5 ส646 ความพึงพอใจและความต้องการสวัสดิการของข้าราชการราชทัณฑ์ :

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544