การรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 : กรณีศึกษาพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร = [Perception and knowledgement of people about the election of the member of the Assembly of the People's Representatives on the 23 December 2007 : case study in Bangkok Metropolitan Administration, Election Voting Area 1] / โดย แก้วตา โอภาสศิริวิทย์.  (Text) (Text)

แก้วตา โอภาสศิริวิทย์
Call no.: JQ1749.ก5 ก853Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ์รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Description: 8, 218 แผ่น : ภาพประกอบNotes: ภาคนิพนธ์์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารจัดการสาธารณะ.Other title: Perception and knowledgement of people about the election of the member of the Assembly of the People's Representatives on the 23 December 2007 : case study in Bangkok Metropolitan Administration, Election Voting Area 1 [Parallel title]Subject(s): การเลือกตั้ง -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- มติมหาชนการเลือกตั้ง -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองLOC classification: JQ1749.ก5 | ก853
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1749.ก5 ก853 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012247905
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาคนิพนธ์์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารจัดการสาธารณะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544