สู้ชีวิต [วัสดุบันทึกเสียง] : เคราะห์สร้างโอกาส / โดย วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.  (Music) (Music)

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-
นพรรณพ โรจน์ชนะศิรประภา
Call no.: CDG .ว649ส72Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, [2551?]Description: 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วSubject(s): วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-คนตาบอด -- ไทย -- ชีวประวัติผู้อ่าน นพรรณพ โรจน์ชนะศิรประภา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ว649ส72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012273620
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CDG .ร6363ศ63 ศัพท์บัญญัติ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน รุ่น ๑.๑ CDG .ร54336 รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 ; และ, รายงานการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2550 CDG .ว144ต47 ตลุยพรหมโลก CDG .ว649ส72 สู้ชีวิต CDG .ศ624ก645 การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / CDG .ศ643ก64 การบริหารจัดการงานศาลจังหวัดรัตนบุรี CDG .ศ6435ศ64 2549 ศาลภาษีอากรกลาง.

ผู้อ่าน นพรรณพ โรจน์ชนะศิรประภา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544