ชุดผลงานวิจัยเด่น 10 ปี สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สถาบันพระปกเกล้า.  (Computer file) (Computer file)

สถาบันพระปกเกล้า
Call no.: CDG .ช7356Publication: [นนทบุรี] : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, [2551?]Description: 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วSubject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยการควบคุมการบริหารองค์การ -- ไทยนักการเมือง -- ไทยสาธารณูปโภค -- ไทยการปกครองท้องถิ่น -- ไทยองค์กรนิติบัญญัติไทย -- การเมืองและการปกครอง -- มติมหาชนองค์การมหาชนอิสระ -- ไทยการเลือกตั้ง -- ไทยการมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทยการมีส่วนร่วมทางสังคม -- ไทย
Contents:ชุดโครงการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ -- ชุดโครงการดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี -- ชุดโครงการตัวชี้วัดธรรมาภิบาล -- ชุดโครงการนักการเมืองท้องถิ่น -- ชุดโครงการวัดระดับการให้บริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชน -- ชุดโครงการวิจัยรัฐสภาเปรียบเทียบ -- ชุดโครงการศึกษาเพื่อปฏิรูปกฎหมายไทย -- ชุดโครงการสำรวจข้อมูลเชิงสถิติ -- ชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระ -- ชุดโครงการเกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้ง -- ชุดโครงการเกี่ยวกับการเป็นประชาธิปไตย -- ชุดโครงการการมีส่วนร่วม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ช7356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379012286556
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ช7356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ห้ามยืม 31379012363264
รายการจองทั้งหมด: 0

ชุดโครงการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ -- ชุดโครงการดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี -- ชุดโครงการตัวชี้วัดธรรมาภิบาล -- ชุดโครงการนักการเมืองท้องถิ่น -- ชุดโครงการวัดระดับการให้บริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชน -- ชุดโครงการวิจัยรัฐสภาเปรียบเทียบ -- ชุดโครงการศึกษาเพื่อปฏิรูปกฎหมายไทย -- ชุดโครงการสำรวจข้อมูลเชิงสถิติ -- ชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระ -- ชุดโครงการเกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้ง -- ชุดโครงการเกี่ยวกับการเป็นประชาธิปไตย -- ชุดโครงการการมีส่วนร่วม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544