รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม / โดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. ; ผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Call no.: JQ1746.ฮ1 ร624Publication: นนทบุรี : สถาบัน, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 76 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744493866Subject(s): ระบบราชการ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ -- รางวัลสถาบันพระปกเกล้า -- รางวัลLOC classification: JQ1746.ฮ1 | ร624
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012282159
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012282167
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013154308
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012560737
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012282175
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012363181
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ1 ร611 2486 ระเบียบวิธีปติบัติราชการของทบวงการเมือง. JQ1746.ฮ1 ร614 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : กรณีศึกษา: กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร กองกำกับการ 2 (งานขออยู่ต่อ) = Russian tourist's satisfaction on the services of Immigration Bureau : case study: Bangkok Immigration Division Subdivision 2 (Extension) / JQ1746.ฮ1 ร624 รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม / JQ1746.ฮ1 ร624 รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม / JQ1746.ฮ1 ร824 2558 เรื่องเล่าชาวคลองหลอด / JQ1746.ฮ1 ร6246 2554 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย / JQ1746.ฮ1 ว43 ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544