รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ / สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สถาบันพระปกเกล้า | สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Call no.: JQ1745.ก55น4 ร644Analytics: Show analyticsPublication: นนทบุรี : สถาบัน, 2551-2553Description: เล่ม : ภาพประกอบPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2549-2552.Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทย -- มติมหาชนสาธารณูปโภค -- ไทย -- มติมหาชนส่วนราชการ -- ไทย -- มติมหาชนงานวิจัย / ResearchLOC classification: JQ1745.ก55น4 | ร644
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012975513
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012975521
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013186706
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012975497
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012904331
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012281680
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012280930
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012363207
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012999448
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012924081
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012560679
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012560661
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012975505
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012281698
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012281706
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ร644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012925385
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55น4 ร644 2550 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ / JQ1745.ก55น4 ร644 2550 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ / JQ1745.ก55น4 ร644 2551 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ / JQ1745.ก55น4 ร644 2551 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ / JQ1745.ก55น4 ร644 2552 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ / JQ1745.ก55น4 ร646 2557 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2556 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2556 / JQ1745.ก55น4 ร649 2558 รายงานสรุปผลการจัดเวทีเสวนาผู้นำทางความคิด (opinion leader dialogue) ร่วมกันหาทางออกอนาคตประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า /

สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544