เริ่มต้น (การเมือง) ใหม่ / คำนูณ สิทธิสมาน.  (Text) (Text)

คำนูณ สิทธิสมาน
Call no.: JQ1745 .ค637 2551Publication: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2551 [2008]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 165 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789741683345Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2550-2551LOC classification: JQ1745 | .ค637 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ค637 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012811254
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ค637 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012284130
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .ค94 โครงการขยายผลเพื่อนำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ / JQ1745 .ค635 ปัญหาบ้านเมือง วิกฤตหลังวิกฤต / JQ1745 .ค635 ปัญหาบ้านเมือง วิกฤตหลังวิกฤต / JQ1745 .ค637 2551 เริ่มต้น (การเมือง) ใหม่ / JQ1745 .ค723 2552 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี = JQ1745 .ค723 2552 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี = JQ1745 .ค726 คู่มือการดำเนินการจัดระบบบริการสำหรับงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544