ผลงานการพัฒนาจังหวัด ตามแนวทางขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551) จังหวัดลพบุรี.  (Text) (Text)

ลพบุรี
Call no.: JS7153.9.ล3 ล33 2551Publication: [ลพบุรี] : ลพบุรี ออฟเซท, [2551] [2008]Description: 93 หน้า : ภาพสีประกอบOther title: ผลงานการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ตามแนวทางขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551) [Cover title]Subject(s): ลพบุรีLOC classification: JS7153.9.ล3 | ล33 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.9.ล3 ล33 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012470549
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.9.ล3 ล33 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012366408
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.9.ล3 ล33 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012366416
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.9.ล3 ล33 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012366424
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.9.ร8 น624 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อบต. : JS7153.9.ร8 ว64 2517 วารสารเทศบาลเมืองบ้านโป่ง พ.ศ. 2517 / JS7153.9.ร8 ส746 ภาวะผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี / JS7153.9.ล3 ล33 2551 ผลงานการพัฒนาจังหวัด ตามแนวทางขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551) จังหวัดลพบุรี. JS7153.9.ล4 ค94 โครงการวิจัยประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : JS7153.9.ศ5 ว64 ความพึงพอใจของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการให้บริการของที่ทำการปกครอง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ = JS7153.9.ส2 ค65 รูปแบบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาพึงประสงค์ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544