พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
Call no.: KPT3168.ก312551ก4 2551Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551Description: 10, 48 หน้าNotes: พร้อมด้วยภาคผนวก: พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.Subject(s): ความช่วยเหลือของรัฐด้านศิลปะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายกับศิลปะ -- ไทยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย -- กฎและระเบียบปฏิบัติLOC classification: KPT3168.ก312551ก4 | 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3168.ก312551ก4 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012391125
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3168.ก312551ก4 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012617404
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3157 .ด67 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : KPT3157 .ด67 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : KPT3159.ก23 2544 (ร่าง)พระราชบัญญัติการพลศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม, พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วน ของกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของทบวงการพลศึกษาแห่งชาติ, พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการทบวงการพลศึกษาแห่งชาติ / KPT3168.ก312551ก4 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 / KPT3173.ก33 2551 กฎหมายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ กระจายเสียง โทรทัศน์ และแพร่ภาพสาธารณะ / KPT3173.ก33 2551 กฎหมายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ กระจายเสียง โทรทัศน์ และแพร่ภาพสาธารณะ / KPT3177.ก28 2558 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ /

พร้อมด้วยภาคผนวก: พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544