คณะกรรมาธิการ / จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ; ข้อมูล อรทัย แสนบุตร.  (Text) (Text)

อรทัย แสนบุตร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานผลิตเอกสาร
Call no.: 179/2552Publication: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 64 หน้า : ภาพสีประกอบSubject(s): ผู้ตรากฎหมาย -- ไทยไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎรไทย. รัฐสภา. วุฒิสภา
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter 179/2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013487435
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter 179/2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012396009
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
084/2552 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับแนวพระราชดำริเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ / 089/2552 ขั้นตอนและข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำคำร้องขอของประชาชนในการเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง / 157/2552 การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / 179/2552 คณะกรรมาธิการ / 200/2552 รู้เฟื่องเรื่องกฎหมายป่าไม้ / 200/2552 รู้เฟื่องเรื่องกฎหมายป่าไม้ / 254/2552 สิทธิมนุษยชนไทยและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544