หนึ่งทศวรรษศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ = 10th year anniversary Graduate School Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus / คณะผู้จัดทำ พระครูปริยัติยานุศาสน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล.  (Text) (Text)

พระครูปริยัติยานุศาสน์ | พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล | พระบุญฤทธิ์ รตินฺธโร | สำราญ เพียนอก, พ.ต.อ
Call no.: LG395.ก23968 ห363Publication: เชียงใหม่ : บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด, 2551Description: 164 หน้า : ภาพประกอบOther title: สิบปีศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ | Tenth year anniversary Graduate School Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus | 10th year anniversary Graduate School Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus [Parallel title] | 10 ปี ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ [Cover title]Subject(s): มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาเขตเชียงใหม่. ศูนย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาเขตเชียงใหม่. ศูนย์บัณฑิตศึกษา -- ประวัติพุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- ไทยพุทธจริยธรรมจิตใต้สำนึก -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนาวัยรุ่น -- ชีวิตทางธรรม -- ไทย -- เชียงใหม่นักศึกษาอุดมศึกษา -- ชีวิตทางธรรม -- ไทย -- เชียงใหม่ชีวิตทางธรรม -- พุทธศาสนาLOC classification: LG395.ก23968 | ห363
Partial contents:ลักษณะเด่นของพุทธจริยศาสตร์ / พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล -- ศึกษาเปรียบเทียบภวังคจิตของพุทธปรัชญาเถรวาทกับจิตใต้สำนึกของซิกมันด์ ฟรอยด์ / พระบุญฤทธิ์ รตินฺธโร -- การดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่น / พันตำรวจเอกสำราญ เพียนอก.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LG395.ก23968 ห363 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012395076
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LG395.ก23968 ห363 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012491404
รายการจองทั้งหมด: 0

ลักษณะเด่นของพุทธจริยศาสตร์ / พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล -- ศึกษาเปรียบเทียบภวังคจิตของพุทธปรัชญาเถรวาทกับจิตใต้สำนึกของซิกมันด์ ฟรอยด์ / พระบุญฤทธิ์ รตินฺธโร -- การดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่น / พันตำรวจเอกสำราญ เพียนอก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544